Bola stanovená dávka omega-3 mastných kyselín prospešná zdraviu srdca | Šanca pre zdravie - portál o zdraví

Sú pre vás raňajky prioritou?

Áno, samozrejme.

Nie, neraňajkujem.

Sú, ale nemám čas sa naraňajkovať.

Neviem odpovedať na danú otázku.

Odoberajte naše novinky!

Bola stanovená dávka omega-3 mastných kyselín prospešná zdraviu srdca

3. február 2012
Nová štúdia a meta-analýza hovorí, že denná dávka omega-3 mastných kyselín potrebná na zníženie rizika náhlych srdcových úmrtí a iných srdcových príhod bola stanovená vo výške najmenej 250 mg.

V periodiku British Journal of Nutrition bolo publikované, že už dávka 250 mg omega-3 mastných kyselín s dlhým reťazcom (EPA – kyselina eikozánpenténová, DHA – kyselina dokozahexaénová) vedie k zníženiu rizika náhlych srdcových úmrtí o 35 %. Okrem toho sa táto dávka spája s „takmer významným“ 17-percentným znížením rizika fatálnych koronárnych príhod. Minimálne množstvo omega-3 mastných kyselín, ktoré by mala prijímať široká verejnosť na podporu zdravia srdca a ciev, je 250 mg.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) v roku 2009 potvrdil, že dávka 250 mg by mala byť referenčnou hodnotou pre omega-3 mastné kyseliny s dlhým reťazcom.

V Spojených štátoch nebolo schválené priamo odporúčanie pre EPA/DHA, ale namiesto toho bola odporúčaná konzumácia darov mora na hranici 8 – 12 uncí za týždeň, čo zabezpečuje priemernú konzumáciu 250 mg EPA a DHA/deň.

Uskutočnená bola nová meta-analýza a hodnotenie s cieľom preskúmať takéto odporúčanie. Vedci zistili, že skutočne najmenej 250 mg omega-3 mastných kyselín vedie k signifikantnému zníženiu náhlych srdcových úmrtí a zníženiu rizika fatálnych srdcových príhod.

Spoluautor štúdie, Harry Rice, PhD však prehlásil, že dávka 250 mg EPA+DHA/deň je považovaná za minimálne, nie však optimálne množstvo.

Novou skutočnosťou, ktorá z tejto meta-analýzy vyplýva, je, že ľudia, ktorí sa štúdie zúčastnili, nemali predtým žiadne problémy s ischemickou chorobou srdca. To znamená, že tieto pozitívne výsledky poskytujú ďalší dôkaz o nutnosti stanovenia odporúčaného príjmu (DRI) omega-3 mastných kyselín s dlhým reťazcom.

Pozitívne účinky EPA a DHA na ochranu srdca sú preukazované v jednej štúdii za druhou. V záujme verejného zdravia by mal Institute of Medicine (IOM) hodnotiť aktuálne údaje v súvislosti so zdravotnými výsledkami (v spojení s omega-3 mastnými kyselinami s dlhým reťazcom).

Zdroj: www.walmark.eu