Stres a jeho zvládanie | Šanca pre zdravie - portál o zdraví

Sú pre vás raňajky prioritou?

Áno, samozrejme.

Nie, neraňajkujem.

Sú, ale nemám čas sa naraňajkovať.

Neviem odpovedať na danú otázku.

Odoberajte naše novinky!

Stres a jeho zvládanie

Čo je to stres


Celkový telesný a psychický stav vo vnútri organizmu jedinca, ktorý je zovretý nepriaznivými okolnosťami.


Stres je spôsobený nerovnováhou medzi:

 • nárokmi, ktoré sú na jedincov kladené,
 • prostriedkami, ktoré majú k dispozícii na ich zvládnutie.

Symptómy stresu slúžia na našu ochranu.
Eustres = pozitívny stres

 • príležitosť dokázať svoje kvality,
 • termíny motivujúce k lepšiemu výkonu,
 • pozitívny emočný náboj, zlepšenie nálady.

Distres = negatívny stres

 • klesá výkonnosť,
 • s blížiacim sa termínom podliehanie panike,
 • snaha uvoľniť sa nadmernou konzumáciou jedla, alkoholu a fajčenia.

Typy stresu

 • akútny stres,
 • chronický stres,
 • posttraumatický stres,
 • anticipačný stres,
 • pracovný stres.

Ako sa prejavuje stres u jednotlivca

 • kognitívne reakcie (problémy s koncentráciou, pamäťou, učením sa nových vecí, rozhodovaním...),
 • emocionálne reakcie (podráždenosť, úzkosť, problémy so spánkom, depresia, hypochondria, odcudzenie, vyhorenie, problémy v rodine, egocentrizmus...),
 • behaviorálne reakcie (abúzus alkoholu, tabaku, užívanie drog, deštrukčné správanie, škrípanie zubami, klopkanie nohou...),
 • fyziologické reakcie.


Ako zvládnuť stres na pracovisku

 • uvedomiť si a akceptovať, že problém existuje,
 • identifikovať a izolovať problém ,
 • snažiť sa o odstránenie problému alebo jeho zmenu,
 • ak nemôže byť problém zmenený, nájsť spôsob ako ho prijať - zmeniť nazeranie na problém a hľadať jeho pozitívne stránky!

Možnosti rozvíjania psychickej odolnosti

 • realistické sebapoznávanie,
 • sebaovládanie, sebarozvoj a asertivita,
 • organizácia času,
 • režim práce a odpočinku,
 • telesné cvičenie,
 • otužovanie,
 • racionálna výživa,
 • relaxácia a imaginácia.

Organizácia času

 • určenie priorít,
 • plán na konci zmeny - SMART ciele,
 • upratanie pracovného stola – neprokrastinovať,
 • pravidelné prestávky (5-10min.) – inak mentálny blok,
 • zaradenie fyzickej aktivity pri sedavej práci.

Relaxačné cvičenia v kancelárii

 • na báze svalového uvoľnenia (práca s telom),
 • na báze dychových cvičení,
 • koncentračné metódy,
 • imaginatívne metódy,
 • aromaterapia, muzikoterapia a iné.

Ako posilniť telo

 • pravidelné telesné cvičenie,
 • otužovanie,
 • racionálna výživa,
 • pitný režim.

 

Vypracoval tím PZS

Zdroje:
www.szu.cz

www.uvzsr.sk